GESCOM

Products

  • MS Fabrication Material
  • 11KV A.B. Switch (Casting...
  • Kit Kat Fuse
  • 33KV Isolator
  • 22 KVA A.B. Switch
  • 22 KV Change Over Switch
  • 200 KVA Kit-Kat Type Dist. Box
  • 11KV D.O. Fuse