Distribution Box

 • 200 KVA Dist. Box MCCB (Infra Type)
 • 200 KVA Kit-Kat Type Dist. Box
 • Dist. Box MCCB (Urban Infra Type)
 • 63-100 KVA Dist. Box (800-1000 MM)
 • Dist. Box Kit-Kat (Rural Infra Type)

Products

 • 63-100 KVA Dist. Box (800-...
 • Feeder Bay Set
 • 22 KV D.O. Fuse
 • Kit Kat Fuse
 • 33KV Isolator
 • MS Fabrication Material
 • Insulators & L.A.
 • GI Pins